ഷാജീസ് A\C ബസ്‌
KL 39 L 8283
മുണ്ടക്കയം – കൊന്നക്കാട്
8086399960-61-62

ഈരാറ്റുപേട്ട – പാലാ – രാമപുരം
പിറവം – എറണാകുളം – എടപ്പാൾ
കോഴിക്കോട് – മയ്യഴി – തലശ്ശേരി
കണ്ണൂർ – തളിപ്പറമ്പ – ഉദയഗിരി
ചെറുപുഴ – വെള്ളരിക്കുണ്ട് – മാലോം

Timings visit: www.kbuses.in


Timings visit: www.kbuses.in